Shopping cart
0.00 €

Podarjamo svetovno uspešnico: Uniči ta dnevnik – zaključeno :)

Podarjamo svetovno uspešnico:

Uniči ta dnevnik — (kreativni dnevnik)

Kako do nagrade:

  1. všečkaj objavo,
  2. v komentar napiši Uka.
  3. Če misliš, da bi še katero kolegico zanimalo, jo dodaj v komentar.

Nagradna igra traja do 21.12. Nagrajenec bo objavljen 22.12. na naši Fb steni.

Zakaj je ta knjiga posebna

 ocena iz   Rebecca YT

Več o o knjigi, ki jo je možno kupiti v naši Papirnici ter prek spleta


Pravila nagradne igre

1.člen: Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »Knjižna svetovna uspešnica: Uniči ta dnevnik« je Papirnica Uka, Cesta Ceneta Štuparja 2 A, 1231 Ljubljana – Črnuče, Uka d.o.o., Hruševska cesta 66, 1000 Ljubljana.

2.člen: Namen nagradne igre

Organizator objavlja nagradno igro v namen promoviranja svojih izdelkov, ter izpostavljanja Facebook skupnosti na Facebook strani

3.člen: Objava nagradne igre

Nagradna igra je objavljena na Facebook strani

4.člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri

Nagradna igra »Knjižna svetovna uspešnica: Uniči ta dnevnik« poteka od 15.12.2017 do 21.12.2017 do 23:59 ure.

Nagradna igra je objavljena dne 15.12.2017 na Facebook strani

Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka fizična oseba, ki uporablja družbeno omrežje Facebook, in je fan strani Papirnica Uka, ki v obdobju trajanja nagradne igre všečka objavo ter v komentar napiše kateri dve čokoladi bi rad dobil za nagradno igro.

Vsi, ki bodo sledili navodilom, ki so pogoj za sodelovanje v nagradni igri, bodo uvrščeni v žreb. Izžrebali bomo enega (1) nagrajenca.

Nagrado ponuja med svojimi izdelki Papirnica Uka, Uka d.o.o.

Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam. Pravne osebe in s. p.-ji v nagradni igri ne morejo sodelovati. Enako velja za zaposlene na Papirnic Uka. Uporabniki ne smejo v nagradni igri sodelovati večkrat.

S sodelovanjem v nagradni igri se uporabniki strinjajo z javno objavo podatkov na Facebook strani

5.člen: Žrebanje in razglasitev: 2 nagrajenca

Žrebanje bo potekalo 22.12.2017. Ime in priimek nagrajenca bomo objavili dne 22.12.2017 na časovnici FB strani

6.člen: Nagrada

Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Nagrada ni izplačljiva v denarni protivrednosti. Izid žrebanja je dokončen, pritožbe nanj niso možne.

7.člen: Prevzem nagrade

Za prevzem nagrade se obe strani dogovorita individualno, ko izžreban nagrajenec posreduje podatke (ime in priimek in kontaktni podatki) preko elektronskega naslova.

8.člen: Prijava nagrade davčnemu organu

Plačilo akontacije dohodnine za prejeto glavno nagrado je obveznost izplačevalca – organizatorja te nagradne igre. Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo dohodnine glede na vrednost nagrade v skladu z veljavnimi predpisi. Nagrajencu se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade upošteva pri prijavi dohodne.

Vrednost nagrade predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu z Zakonom o dohodnini, od katerega organizator nagradne igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po predpisanem zakonu.

9.člen: Obvezujoča pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradno igro in izdajo nagrade ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletni strani: papirnica-uka.si

10.člen: Sprememba pravil

Organizator igre Uka d.o.o., Hruševska cesta 66, Ljubljana, Papirnica Uka, Cesta Ceneta Štuparja 2 A, 1231 Ljubljana – Črnuče, si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.

11.člen: Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator igre se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, da jih bo uporabljal izključno za namene nagradne igre.

12.člen: Ostale določbe

V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

Nagradna igra ni nikakor sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre.

13.člen: Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Ljubljani.

14.člen: Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati z dnem 15.12.2017

 

V Ljubljani, 15.12.2017

Uka d.o.o.

Novo
Nazaj
Nakit iz kristalov za lepoto, naravno podporo in trajnostno družbo
Naprej
Zdrava čokolada Torras, ki je tudi okusna